202 استفاده از ماسک
قابل توجه کلیه دانشجویان
با توجه به شرایط اخیر شیوع ویروس کرونا، ضروری است دانشجویان محترم در جلسات آزمون از ماسک استفاده نمایند.تاریخ انتشار: 8:6:17 1399/04/07
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه