1222 برگزاري دوره هاي مجازي و ارائه محتوي درسي

به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و حفظ سلامت دانشجويان محترم، در راستاي اجراي مطلوب برنامه های اموزشی، معاونت اموزشی و پژوهشی دانشگاه تصميماتي را براي برگزاري دوره هاي مجازي و ارائه محتوي درسي براي دانشجويان اتخاذ كرده است، كه چگونگي عملكرد سيستم مجازي از طريق همین سايت دانشگاه ( به آدرس http://www.ustmb.ac.ir) به اطلاع اساتيد و دانشجويان مي رسد .


تاریخ انتشار: 18:22:46 1398/12/23
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه