293 جلسه شورای دانشگاه
جلسه شورای دانشگاه

سومین جلسه شورای دانشگاه در روز پنج شنبه مورخ ۵ دی ماه ۹۸ در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.
در این جلسه ضمن بررسی اخرین وضعیت علمی دانشگاه ، رشته های جدید برای اخذ مجوز سال ۹۹ مطرح و تصمیم گیری شد.

تاریخ انتشار: 10:36:35 1398/10/07
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه