169 درخواست شورای موارد خاص استان
قابل توجه دانشجویان درخواست شورای موارد خاص استان:
ابتدا مبلغ 250.000 ریال به حساب شماره شبا 660100004001073903022968 با ذکر شناسه ۳۸۷۰۷۳۹۵۳۱۱۹۵۰۰۰۰۱۴۰۰۲۶۴۸۸۸۲۰۴ واریز نمایند. اصل فیش پس از دریافت کد رهگیری و پایان فرایند ثبت نام به کارشناس موسسه با کارشناس استانی(سازمان مرکزی وبلای ۱۰) داده شود.
سایر مدارک
  1. کارنامه کل و ریز نمرات از آموزش دانشگاه :
  2. مدارکی که به نحوی باعث عدم موفقیت در تحصیل شده است بیماری دانشجو، بیماری والدین، طلاق، ازدواج، فوت اعضای درجهیک و ...
  3. نامه اخراجی از دانشگاه . کارت پایان خدمت یا نامه معافیت تحصیلی
  4. کلیه مدارک پزشکی و مشاوره پس از تائید پزشک معتمد دانشگاه اسکن شود.
سپس از طریق پورتال سازمان امور دانشجویان (سامانه سجاد) به آدرس https://portal saorg.ir وارد سامانه شده و در قسمت راهنمای کاربران دانشجو قبل از شروع به ثبت نام مطالعه نمایند. سپس کلیه مدارکی که در بالا ذکر شده اسكن نموده و در قسمت های تعریف شده آپلود نمایند.

از آنجا که دسترسی جهت تصحیح اطلاعات دانشجو وجود ندارد دقت گردد کلیه موارد خواسته شده اعم از واحدهای گذرانده. باقیمانده معدل کل، تعداد مشروطی و ... درست نوشته شود. در غیر اینصورت درخواست دانشجو جهت ویرایش مجددأ عودت داده می گردد تا تصحیح شود و این امر متقبل پرداخت مجدد مبلغ مربوطه به وزارت خواهد بود. (به ازای هر بار ارسال پرونده به شورای استان مبلغ 115.000 ریال از کارت دانشجو به حساب وزارت کم می شود تا دسترسی استان فعال گردد).
  • پس از تائید اطلاعات توسط کارشناس آموزش کل وطرح درجلسه کمیسیون مواردخاص داخلی دانشگاه موسسه، پرونده به شورای مواردخاص استان ارجاع می گردد در این بازه پیامی به این مضمون که « جهت ادامه فرایند به کد رهگیری مراجعه کنید برای دانشجو ارسال می گردد. دانشجو موظف است به کد رهگیری مراجعه و مبلغ 115.000 ریال طی شماره کارت ورمز دوم از کارت دانشجو کسر و به حساب امور دانشجویان وزارت متبوع واریز می گردد. اکنون پرونده شما در شورای استان قابل دسترسی است. پیام به کارشناس شورای استانی ارسال شد» .
  • پس از بررسی و اعلام نظر کارشناسی، به دبیرشورای موارد خاص استانی ارسال می گردد. پیام « به دبیر شورای استان ارسال شده»
  • پس از طرح در جلسه رای صادره برای دانشجو قابل رویت خواهد بود.
  • دانشجویان دانشگاه مازندران لازم است پس از دریافت رای از طریق پیام، پس از ۴۸ ساعت جهت ادامه فرایند آموزشی و ثبت نام به آموزش دانشگاه مازندران با دانشکده مراجعه نمایند.
جلسات شورای استان ماهی یکبار و در موارد ضروری فوق العاده برگزار می گردد و از آنجا که از طریق سامانه سجاد قابلیت پیگیری وجود دارد نیازی به حضور دانشجو و پیگیری شفاهی نخواهد بود. مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان ذینفع رسانده شود. ***** تلفن مرکز پشتیبانی سامانه 02196664484 آقای محمدی کارشناس سامانه ۰۲۱۹۶۶۶۴۳۲۳ خانم گنجور  SUPPORT@SAQRG IR پاسخگوی مشکلات احتمالی خواهد بود.تاریخ انتشار: 12:39:55 1398/08/21
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه