185 جلسه شورای رشد و فناوری دانشگاه
جلسه شورای رشد و فناوری دانشگاه
جلسه شورای رشد و فناوری دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۲۰ آبان در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردیدو موضوعات مرتبط با واحد های فناوری و شرکت های دانش بنیان مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.
ضمنا در این جلسه بیانیه آقای یوسف عسکری نژاد نماینده محترم هیات موسس در خصوص ضرورت توسعه علمی دانشگاه قرائت شد.

تاریخ انتشار: 13:6:59 1398/08/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه