390 اولین جلسه شورای دانشگاه در سال تحصیلی جدید 99-98


جلسه شورای دانشگاه با حضور ریاست دانشگاه، معاونین و مدیران گروه های آموزشی و اساتید مدعو آقایان پروفسور سید اصفهانی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پروفسور امیدخواه از دانشگاه تربیت مدرس و پروفسور مهدوی امیری از دانشگاه صنعتی شریف در روز پنج شنبه مورخ ۱۸ مهر در دفتر ریاست برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی رشته های موجود و کادر هیات علمی دانشگاه، به وضعیت آمار ثبت نام شدگان در رشته های مختلف پرداخته شد و روند توسعه هرم هیات علمی دانشگاه و رشته های جدید دانشگاه تبادل نظر گردید.
رشد کیفی رشته ها و توسعه همکاریهای علمی و‌بین المللی مورد تایید وتاکید شورا بوده است.


تاریخ انتشار: 8:37:41 1398/07/21
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه