899 زمانبندی مصاحبه دکتری- سال 1398

بسمه تعالی

ضمن قبولي طاعات و عبادات داوطلبان گرامي در ماه مبارك رمضان،
بدینوسیله
 به اطلاع کلیه داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول ازمون دکتری سال ۱۳۹8 میرساند، تاریخ مصاحبه  روز پنج شنبه مورخ 1398/03/30 می باشد.

داوطلبان لازم است فرم پیوستنتهای اطلاعیه) را تکمیل و  به همراه تصویر فیش بانکی (مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال (یکصد هزار تومان) به حساب شماره ۰۱۰۶۰۳۰۲۸۱۰۰۰ به نام دانشگاه علوم و فنون مازندران نزد بانک ملی شعبه مرکزی بابل) حداکثر تا تاریخ 98/03/28 به آدرس ind@ustmb.ac.ir   ارسال نمایند. به همراه داشتن  اصل مدارک در روز مصاحبه الزامی است.                                                

مدارك لازم كه داوطلبان در روز مصاحبه باید همراه خود داشته باشند به شرح ذیل است:

۱-      اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات .

تبصره - داوطلباني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي‌ارشد و يا دكتري حرفه‌اي بوده و حداكثر تا تاريخ 98/06/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند . اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه ۳۹ دفترچه راهنماي شركت در آزمون مذكور (دفترچه شماره1) و يا فرم مندرج در صفحه 99 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي(دفترچه شماره 2).

۲-      اصل مدرك كارشناسي (ليسانس) یا کارنامه ریز نمرات.

تبصره ۱- آن‌دسته از داوطلباني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند. 

تبصره ۲ - كساني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك‌ مندرج در بندهاي ۱ و ۲ فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.

۳-      اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان. 

۴-      اصل گواهي به انضمام حكم كارگزيني مبني بر اينكه عضو هيات علمي(رسمي- قطعي) و يا  (رسمي- آزمايشي)  تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد، براي آن‌دسته از افرادي كه از امتياز مربي در اين آزمون استفاده نموده‌اند.

۵-      کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.

۶-      ارائه طرح‌واره به دانشگاه محل مصاحبه در رشته‌هاي پژوهش محور. (منظور از طرح واره، طرح اوليه رساله متقاضيان رشته محلهاي پژوهش محور است كه در راستاي طرح پژوهشي تقاضامحور كه از طرف مؤسسه اعلام شده است توسط داوطلب تهيه و تدوين و در زمان انجام مصاحبه و بررسي سوابق آموزشي، پژوهشي، فناوري بصورت مكتوب ارائه مي‌شود.)

 

میزان شهریه دوره دکتری 740/000/000 ریال(هفتاد و چهار میلیون تومان ) می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شماره ۰۱۱۳۲۴۶۶۱99  تماس حاصل نمایید.

 

 
دانلود فایل پیوست

تاریخ انتشار: 9:45:19 1398/03/12
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه