1246 ثبت نام پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد سال 1397

*قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد سال 1397*

ضمن عرض تبریک ، مقتضی است جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک به شرح ذیل روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه مورخ97/6/19، 97/6/20 و 97/6/21 به واحد ثبت نام اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1.        شش قطعه عکس3*4 پشت نویسی شده

2.    کپی شناسنامه از تمامی صفحات (3 سری)

3.  کپی کارت ملی بصورت پشت و رو (3 سری)

4.   اصل مدرک کارشناسی بهمراه کپی آن (3 سری)

5.  ارائه اصل و کپی کارت پایان خدمت ، معافیت یا مدارک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه

واحد ثبت نام اداره آموزش دانشگاهتاریخ انتشار: 9:37:37 1397/06/18
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه