2509 پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)- دانشگاه علوم و فنون مازندران

فراخوان ثبت نام دانشجویان استعداد های درخشان در مقطع کارشناسی ارشد

 

در اجرای سیاست های حمایت و هدایت دانشجویان استعداد های درخشان مصوب جلسه ۴۱۹ مورخ 22/02/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد های درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ 11/04/1393 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه این آیین نامه به شماره ۲۱/۹۶۴۷۴ مورخ 24/۰۵/1394 و دستورالعمل اجرایی آن به شماره ۱۹۸۳۸/س مورخ 28/03/1396، دانشگاه علوم و فنون مازندران بر اساس شیوه نامه اجرایی حاضر اقدام به پذیرش دانشجوی استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹9-۱۳۹8 در رشته های مندرج در جدول زیر می نماید.

کلیه دانشجویان متقاضی برای استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد می باید واجد شرایط و مفاد شیوه نامه اجرایی اعلام شده دانشگاه باشند.

جدول رشته های مورد پذیرش

ردیف

رشته تحصیلی

ردیف

رشته تحصیلی

۱

مهندسی برق مدارهای مجتمع الکترونیک

۱۰

مهندسی صنایع بهینه سازی سیستم ها

۲

مهندسی برق- الکترونیک قدرت وماشین های الکتریکی

۱۱

مهندسی صنایع مدیریت نواوری وفناوری

۳

مهندسی برق سیستم های قدرت

۱۲

مهندسی صنایع سیستم های مالی

۴

مهندسی شیمی

۱۳

مهندسی صنایع لجستیک وزنجیره تامین

۵

مهندسی عمران سازه

۱۴

مهندسی صنایع مدیریت پروژه

۶

مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

۱۵

مهندسی صنایع مدل سازی سیستم های کلان

۷

مهندسی مکانیک ساخت و تولید

۱۶

مهندسی صنایع مدیریت مهندسی

۸

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱۷

مهندسی صنایع آینده پژوهی

۹

مهندسی فناوری اطلاعات

۱۸

مدیریت کسب و کار (MBA)

 

نحوه ثبت نام:

1.      واریز مبلغ « یک میلیون ریال » به حساب شماره ۰۱۰۶۰۳۰۲۸۱۰۰۰ به نام دانشگاه علوم و فنون مازندران نزد بانک ملی شعبه مرکزی بابل ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور) به عنوان هزینه ثبت نام.

2.      متقاضیان باید مدراک لازم را حداکثر تا تاریخ 13/۰۵/1398 به یکی از روش های زیر به دانشگاه ارسال نمایند.

ü     پست پیشتاز به نشانی «مازندران بابل خیابان شیخ طبرسی سرداران ۱۲- دانشگاه علوم و فنون مازندران امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه» ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند.

ü     قرار دادن مدارک در پاکت پستی مهر و موم شده و تحویل آن به امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه. لطفاً بر روی پاکت حتماً عنوان «مربوط به پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد های درخشان مقطع کارشناسی ارشد»  و نام رشته و گرایش ذکر شود.

3.      در صورت عدم احراز شرایط یا نقص مدارک، وجه واریزی و مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

 

مدارک مورد نیاز:

o       تکمیل فرم درخواست پذیرش : لینک دریافت فرم

o       تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

o       دو قطعه عکس ۴*۳ یکسان و جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها

o       تصویر گواهی کارشناسی با ذکر معدل کل و یا گواهی اتمام تحصیل تا 31/06/1398 از دانشگاه محل تحصیل

o       تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای متقاضیان مرد.

تبصره: متقاضیان در حال انجام وظیفه با ارائه گواهی از مکان محل خدمت مبنی براین که خدمت وظیفه را تا پایان شهریور ماه ۱۳۹8 به پایان خواهند رساند ، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

o       اصل و تصویر رسید بانکی

 

ارسال مدارک:

متقاضیان باید مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ 13/05/1398 به امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران و به روش­های ذکر شده ارسال نمایند؛ بدیهی است به مدارک ناقص یا ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تاریخ انتشار: 14:37:47 1398/01/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه