1320 تقاضای مهمانی و انتقال
قابل توجه دانشجویان محترم،
جهت مهمان و انتقال، صرفا تقاضاهای مهمان و انتقالی که در سامانه خدمات آموزشی- اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ثبت شده باشند، مورد بررسی قرار می گیرند.


تاریخ انتشار: 17:44:40 1397/02/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه