253 انجام امور اداری- ایام آزمون 972
به نام خدا
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند،
با توجه به برگزاری آزمون از تاریخ 17 خرداد الی 4 تیر ماه سال 1398،
لطفا جهت انجام امور اداری فقط روزهای 22 خرداد و 29 خرداد مراجعه فرمایید.
با تشکرتاریخ انتشار: 13:37:27 1398/03/13
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه