معاونت آموزشی و پژوهشی - دریافت آیین‌نامه‌ها
آیین نامه آموزشی- مقطع کارشناسی- ورودی سال تحصیلی 1397 [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 21:47:33 1397/07/16
آیین نامه آموزشی- دوره کارشناسی ارشد- دانشجویان ورودی 96 (ویرایش 97.1) [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 9:54:0 1397/01/21
آیین نامه آموزشی- دوره کارشناسی ارشد- دانشجویان ورودی 94-95 (ویرایش 97.1) [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 9:53:3 1397/01/21
آیین نامه آموزشی- دوره کارشناسی ناپیوسته- دانشجویان ورودی 93-94-95-96 (ویرایش 97.1) [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 9:52:8 1397/01/21
آیین نامه آموزشی- دوره کارشناسی- دانشجویان ورودی 91-92 (ویرایش 97.1) [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 9:51:31 1397/01/21
رفتن به بالای صفحه