معاونت آموزشی و پژوهشی - دریافت آیین‌نامه‌ها
آئین نامه پایه های استحقاقی و تشویقی [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 11:18:17 1398/05/20
چارت تحصیلی و ترمیک رشته مهندسی انرژی [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 11:14:33 1398/05/20
شیوه نامه آئین نامه ارتقاء [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 11:11:49 1398/05/20
آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 11:2:15 1398/05/20
چارت تحصیلی گروه مهندسی کامپیوتر [معاونت آموزشی و پژوهشی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 16:13:30 1397/11/07
رفتن به بالای صفحه