819 تمدید ثبت نام ورودی های کارشناسی و کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۳۹۷

تمدید مهلت ثبت نام

 

      *قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسی سال ۱۳۹۷*

ضمن عرض تبریک مجدد ، به اطلاع می رساند با توجه به درخواست و استقبال پذیرفته شدگان عزیز، مهلت ثبت نام مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۷ در روزهای شنبه ۹۷/۶/۳۱ ، یکشنبه ۹۷/۷/۱ و دوشنبه ۹۷/۷/۲ تمدید گردید.مقتضی است جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک به شرح ذیل به واحد ثبت نام اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.تاریخ انتشار: 9:28:19 1397/06/28
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه