1561 قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی سال 1397- ثبت نام
قابل توجه پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی سال 1397-  ثبت نام

ضمن عرض تبریک ،مقتضی است پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی سال 1397 جهت ثبت نام با همراه داشتن مدارک به شرح ذیل در روزهای شنبه الی سه شنبه مورخ 97/6/24 لغایت 97/6/27 به واحد ثبت نام اداره آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز :

1.        شش قطعه عکس3*4 پشت نویسی شده

2.    کپی شناسنامه از تمامی صفحات (3 سری)

3.  کپی کارت ملی بصورت پشت و رو (3 سری)

4.   اصل مدرک پیش دانشگاهی یا گواهینامه موقت پیش دانشگاهی  بهمراه کپی آن (4 سری)

5.  اصل مدرک دیپلم متوسطه یا گواهینامه موقت دیپلم متوسطه  بهمراه کپی آن (3سری)

6.   اصل ریز نمرات پیش دانشگاهی و کپی آن (4 سری)

7.  اصل ریز نمرات دیپلم متوسطه و کپی آن (3 سری)

8.  ارائه اصل و کپی(2سری) کارت پایان خدمت ، معافیت یا مدارک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه .در صورت نداشتن کارت پایان خدمت یا معافیت مدارک زیر را علاوه بر مدارک فوق الذکر بهمراه داشته باشند:

8-1 . یک قطعه عکس پشت نویسی شده (1 قطعه)

8-2.کپی مدرک پیش دانشگاهی (1 سری)

8-3.کپی ریز نمرات پیش دانشگاهی(1 سری)

8-4.کپی کارت ملی بصورت پشت ورو (1 سری)

8-5. کپی شناسنامه از تمامی صفحات (1سری)
تاریخ انتشار: 8:55:50 1397/06/22
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه