تاریخ بروز رسانی: 9:57:28 1398/03/19 دانشکده مهندسی عمران و مکانیک


  • گروه عمران
    • مدیر گروه: دکتر عزیز الله اردشیر بهرستاقی
  • گروه مکانیک
    • مدیر گروه: دکتر محسن پور فلاح
  • گروه شیمی
    • مدیر گروه: دکتر غزاله امینیرفتن به بالای صفحه