تاریخ بروز رسانی: 10:8:29 1397/09/18 دانشکده مهندسی عمران و مکانیک


  • گروه عمران
    • مدیر گروه: دکتر عزیز الله اردشیر بهرستاقی
  • گروه مکانیک
    • مدیر گروه: دکتر محسن پور فلاح
  • گروه شیمی
    • مدیر گروه: دکتر غزاله امینیرفتن به بالای صفحه