تاریخ بروز رسانی: 9:57:6 1398/03/19 دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت


  • گروه مدیریت
    • مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی
  • گروه صنایع
    • مدیر گروه: دکتر علی تاجدین 

  • معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده: دکتر بابک شیرازیرفتن به بالای صفحه