تاریخ بروز رسانی: 9:31:23 1398/05/13 دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
  • گروه مدیریت
مدیر گروه: دکتر بابک شیرازی
  • گروه صنایع
مدیر گروه: دکتر علی تاجدین 
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده: دکتر بابک شیرازی


رفتن به بالای صفحه