اطلاعیه

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه بم در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-98، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.bam.ac.ir مراجعه فرمایند.
14:35:46 1397/02/11

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه بجنورد در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-98، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس edu.ub.ac.ir مراجعه فرمایند.
14:34:47 1397/02/11

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه آموزش عالی عمران و توسعه در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-98، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.atr.ac.ir مراجعه فرمایند.
14:29:20 1397/02/11

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه دامغان در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-98، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی دکتری نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.du.ac.ir مراجعه فرمایند.
14:27:51 1397/02/11

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه رشدیه تبریز در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-98، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.roshdiyeh.ac.ir مراجعه فرمایند.
14:26:54 1397/02/11
رفتن به بالای صفحه