اطلاعیه

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه یاسوج در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.yu.ac.ir مراجعه فرمایند.
7:51:13 1397/02/24

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.andishehj.ac.ir مراجعه فرمایند.
7:50:39 1397/02/24

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

دانشگاه جیرفت در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.ujiroft.ac.ir مراجعه فرمایند.
15:37:22 1397/02/17

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه آموزش عالی کاسپین در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.caspian.ac.ir مراجعه فرمایند.
12:33:58 1397/02/16

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-98، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.fit.ac.ir مراجعه فرمایند.
14:38:40 1397/02/11
رفتن به بالای صفحه