اخبار و رویدادها

13:49:05 1401/11/26

پذیرش رشته های جدید

چهارشنبه 26 بهمن 1401
12:20:15 1401/05/31

انتصاب اعضای شورای دانشگاه

دوشنبه 31 مرداد 1401
10:13:37 1401/05/31
09:50:11 1401/05/31
13:15:48 1401/05/02

تقویم آموزشی

یکشنبه 2 مرداد 1401
رفتن به بالای صفحه