اخبار و رویدادها

10:29:29 1399/03/13
9:33:56 1399/03/12
12:9:8 1399/03/07

مصوبات اخیر حوزه آموزشی

چهارشنبه 7 خرداد 1399
11:43:16 1399/03/03
11:4:13 1399/02/27
13:25:17 1399/02/23

تقویم آموزشی نیمسال دوم

سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
10:17:3 1399/02/23
13:46:8 1399/02/02

جلسه شورای تصمیم گیری دانشگاه

سه شنبه 2 اردیبهشت 1399
رفتن به بالای صفحه