اخبار و رویدادها

12:29:29 1398/10/23

برگزاری آزمون مجدد

دوشنبه 23 دی 1398
10:35:14 1398/10/17
14:7:6 1398/10/08

کسب مقام ورزشی

یکشنبه 8 دی 1398
11:44:35 1398/10/07

جلسه هیات امنا

شنبه 7 دی 1398
10:36:35 1398/10/07

جلسه شورای دانشگاه

شنبه 7 دی 1398
رفتن به بالای صفحه