دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران
  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی مستقیم ایمیل
1آزمایشگاه فیزیکشهروز نصیریان- فاطمه محسنی - 32466154ShahruzNasirian[at]ustmb.ac.ir
2عضو هیات علمی کامپیوترمیثم آهنگران - 32466205ahangaran[at]iust.ac.ir
3عضو هیات علمی عمرانمرتضی اسکندری، عزیزالله اردشیر - 32466182Ardeshir[at]ustmb.ac.ir
4عضو هیات علمی- صنایعجواد رضائیان - 32466203j_rezaeian[at]ustmb.ac.ir
5عضو هیات علمی صنایعسید علی حدیقی - 32466183ahadighi[at]ustmb.ac.ir
6عضو هیات علمی صنایعنیکبخش جوادیان - 32466173nijavadian[at]ustmb.ac.ir
7عضو هیأت علمی زبانسعیده شمسایی3246614332466143saeedeh.shamsaee[at]ustmb.ac.ir
8معاون پژوهشی و فناوریرویا احمدی اهنگر - 32466114roya.ahmadi[at]ustmb.ac.ir
9معاون فرهنگی و دانشجوئیعزیزالله اردشیر بهرستاقی - 32466131Ardeshir[at]ustmb.ac.ir
10رئیس دفتر ارتباط با صنعتمحسن پورفلاح - 32466202m.pourfalah[at]gmail.com
رفتن به بالای صفحه