بروز رسانی: 1396/12/06 گروه مهندسی کامپیوتر

                                                                       رشته های موجود

 

 کارشناسی ناپیوسته:

مهندسی تکنولوژی نرم افزار


 

 کارشناسی:

    مهندسی کامپیوتر


 کارشناسی ارشد :

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

 مهندسی فناوری و اطلاعات- تجارت الکترونیک

مهندسی فناوری و اطلاعات 
 
رفتن به بالای صفحه