بروز رسانی: 1396/12/06 گروه مهندسی صنایع

                                                                  رشته های موجود


کارشناسی:

                                                                                  مهندسی صنایع

                                                                              کارشناسی ارشد:

مهندسی  بهینه سازی سیستم ها

   مدیریت مهندسی

     مدیریت نوآوری و فناوری

      لجستیک و زنجیره تامین

مهندسی آینده پژوهی 

       سیستم های مالی

      مدیریت پروژه

      سیستمهای کلان اقتصادی و اجتماعی

   دکتری:

             مهندسی صنایعرفتن به بالای صفحه