بروز رسانی: 1396/12/06 گروه مهندسی برق

                                                       رشته های موجود 


کارشناسی ناپیوسته:

مهندسی برق-قدرت


                              کارشناسی:

   مهندسی برق

       مهندسی بیوالکتریک 


   کارشناسی ارشد:

      مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک 

    مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

    مهندسی برق- سیستمهای قدرت 
رفتن به بالای صفحه