103 کسب مقام سوم پرتاپ وزنه
کسب مقام سوم پرتاپ وزنه


آقای سید محمد حسینی از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون مازندران در مسابقات دومیدانی بین دانشگاهی شهرستان بابل که به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار گردید به کسب مقام سومی پرتاب وزنه دست یافت.تاریخ انتشار: 11:16:58 1397/08/01
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه