104 نشست کمیته برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات کشور
نشست کمیته برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات کشور


روز پنجشبه مورخ 97/07/12 اولین نشست کمیته برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات کشور با حضور پروفسور مهدوی امیری رئیس انجمن ایرانی تحقیق در عملیات در دفتر ریاست محترم دانشگاه برگزار گردید.


تاریخ انتشار: 7:51:53 1397/07/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه