401 بازدید حضرت آیت اله سلیمانی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه از پروژه در حال ساخت مقبره شهدای گمنام
بازدید حضرت آیت اله سلیمانی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه از پروژه در حال ساخت مقبره شهدای گمنامبازدید حضرت آیت اله سلیمانی رئیس هیأت مؤسس و امنای دانشگاه از پروژه در حال ساخت مقبره شهدای گمنام

تاریخ انتشار: 11:43:48 1397/05/02
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه