82 همایش پیشگیری از مصرف مواد مخدر
همایش پیشگیری از مصرف مواد مخدر


همایش پیشگیری از مصرف مواد مخدر با حضور خانم دکتر ملک زاده از حوزه معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان مازندران روز چهارشنبه مورخ 97/2/26 ساعت 11 صبح در محل سالن صمیمی دانشگاه برگزار شد. در این همایش که با حضور گرم دانشجویان همراه بوده است عوارض مواد مخدر صنعتی روی بدن انسان و همچنین عوارض روانی و اجتماعی آن توسط خانم دکتر ملک زاده مطرح و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.تاریخ انتشار: 14:19:21 1397/02/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه