402 مراسم بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر
مراسم بزرگداشت روز جهانی کار و کارگربه مناسبت بزرگداشت روز جهانی کار و کارگر، مراسمی روز یکشنبه مورخ 16/2/97 با حضور پروفسور مهدوی ریاست محترم دانشگاه و کارکنان محترم برگزار گردید.

در پایان مراسم توسط پروفسور مهدوی از کارکنان دانشگاه تقدیر بعمل آمد.تاریخ انتشار: 11:25:54 1397/02/16
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه