827 تعطیلی دانشگاه
تعطیلی دانشگاهبدینوسیله به اطلاع اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم می­رساند بر اساس مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه، روز دوشنبه 96/12/28 تعطیل اداری اعلام می­گردد.تاریخ انتشار: 11:7:44 1396/12/26
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه