معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - اخبار معاونت آموزشی

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دانشگاه ایوان کی در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.eyc.ac.ir مراجعه فرمایند.
1397/02/17

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-97، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی موسسه مراجعه فرمایند.
1397/02/17

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)

پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان) دانشگاه صنعتی شیراز در نظر دارد، در سال تحصیلی 98-98، اقدام به پذیرش بدون آزمون (استعداد درخشان)، در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد نماید.دانشجویان محترم، جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.sutech.ac.ir مراجعه فرمایند.
1397/02/02
رفتن به بالای صفحه