تاریخ بروز رسانی: 10:39:45 1396/11/18 دانشکده فنی و مهندسی


Ø   مهندسی کامپیوتر مدیر گروه : مهندس میلاد ربیعی افرا پلی 

Ø    مهندسی مکانیک مدیر گروه:دکتر محسن پور فلاح

Ø    مهندسی عمران مدیر گروه: دکتر عزیزالله اردشیر بهرستاقی

Ø    مهندسی برق مدیرگروه: دکتر محمد رضانژاد امیردهی

Ø    مهندسی شیمی-مدیرگروه: دکتر محمدرضا امید خواه

 رفتن به بالای صفحه