چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> نیازمندی ها >> دفترچه تلفن دانشگاه

دفترچه تلفن دانشگاه علوم و فنون مازندران

  • اگر در عنوان جستجو حرف "ک" و یا حرف "ی" وجود داشت و نتیجه ای حاصل نشد عبارت را بدون این دو حرف وارد کنید. مانند "محمدی" --> "محمد"
  • به جای نام ترکیبی از قسمتی از نام یا فامیلی استفاده نمایید. مانند "مجید محمدی" --> "محمد"
  • بعد از تایپ عنوان، روی دکمه "جستـــــجو" کلیک نمایید.
عنوان جستجو :
ردیف اتاق یا محل کار اسامی افراد داخلی تلفن مستقیم ایمیل
61سالن مرحوم مهندس صمیمی - - 32466166---
62کارگاه جوش - - 32466167---
63سالن تربیت بدنی - - 32466198---
64حوزه ریاستدورنگار - 011-32190118---
65تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132191209---
66تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132191205-7---
67تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132197583---
68تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132191206---
69تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132197582---
70تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132190151---
71تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132190152---
72تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132190995---
73تلفن مستقیم دانشگاه - - 01132190633---
74بوفه - - 011-32193517---
75خزانه دار - - 011-32260298---
76مهمان سرا - - 011-32192986---
تعداد تلفنهای ثبت شده : 76
رفتن به بالای صفحه