چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید >> اعضای هیأت علمی

مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی اساتید و گروه هیئت علمی دانشکده فنی و مهندسی

 
مجتبی آقاجانی دلاور
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/aghajani/home.aspx
 
میثم
آهنگران
ahangaran[at]gmail.co...
مرتبه علمی: مربی
 
http://ustmb.ac.ir/ms/ahangaran/home.aspx
 
عزیزاله
اردشیر بهرستاقی
Ardeshir[at]ustmb.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/ardeshir/home.aspx
 
یاسر بالغی
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/baleghi/home.aspx
 
تقی بارفروشی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/barforoshi/home.aspx
 
داوود دمیری گنجی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/domeiri/home.aspx
 
میر عماد
حسینی
Emad_hoseiny[at]yahoo...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/emad_hoseiny/home.aspx
 
مرتضی اسکندری قادی
- استاد مدعو
ghadi[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/eskandari/home.aspx
 
موسی فرهادی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/farhadi/home.aspx
 
خلیل گرگانی
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/gorgani/home.aspx
 
عبدالحمید گرجی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/gorji/home.aspx
 
علی حق طلب
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/hagh/home.aspx
 
دکتر همایون موتمنی -
استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/homotameni/home.aspx
 
امید جهانیان
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/jahanian/home.aspx
 
دکتر جواد وحیدی
استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/jvahidi/home.aspx
 
محمد رضا کرمی ملایی
-استاد مدعو-
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/karami/home.aspx
 
محسن
مجیدی
m_majidi[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://ustmb.ac.ir/ms/majidi/home.aspx
 
دکتر بهروز
مینائی- استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/minayi/home.aspx
 
مرتضی نقی پور
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/naghipour/home.aspx
 
قاسم نجف پور
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/najafpour/home.aspx
 
میثم
نریمان
مرتبه علمی: مربی
 
http://ustmb.ac.ir/ms/nariman/home.aspx
 
شه روز
نصیریان
ShahruzNasirian[at]us...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/nasirian/home.aspx
 
بهرام نوائی نیا
-استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/navayi/home.aspx
 
محمدرضا
امیدخواه نسرین
omidkhah[at]modares.a...
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/omidkhah/home.aspx
 
آزاده السادات
استادزاده
azadeh.ostadzadeh[at]...
مرتبه علمی: مربی
 
http://ustmb.ac.ir/ms/ostadzadeh/home.aspx
 
محمد هادی پاشائی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/pashayi/home.aspx
 
محسن
پورفلاح
m.pourfalah[at]gmail....
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/pourfalah/home.aspx
 
رویا
احمدی آهنگر
roya.ahmadi[at]ustmb....
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/r.ahmadi/home.aspx
 
میلاد
ربیعی
rabiei.mLd[at]gmail.com
مرتبه علمی: مربی
 
http://ustmb.ac.ir/ms/rabiee/home.aspx
 
باقر
رحیم پورکامی
b.rahimpour[at]ustmb....
مرتبه علمی: مربی
 
http://ustmb.ac.ir/ms/rahimpour/home.aspx
 
عباس رامیار
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/ramyar/home.aspx
 
علی اکبر رنجبر
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/ms/ranjbar/home.aspx
 
محمد
رضانژاد
mohamad.rezanezhad...
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/rezanezhad/home.aspx
 
جواد روحی
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/rouhi/home.aspx
 
دکتر عبدالرضا
شیخ الاسلامی
a_sheikh[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/sheikh/home.aspx
 
علی
طاهری آهنگر
a_taheri[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
http://ustmb.ac.ir/ms/taheri/home.aspx
 
جواد واثقی امیری
-استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
http://ustmb.ac.ir/ms/vaseghi/home.aspx
  
رفتن به بالای صفحه