سه شنبه 24 مهر 1397 - Tuesday, October 16, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> هیأت علمی و اساتید

مرتب سازی بر اساس:   نام و نام خانوادگی   رتبه علمی   گروه آموزشی   اساتید و گروه هیئت علمی

دانشکده فنی و مهندسی
گروه مهندسی شیمی
 
علی حق طلب
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/hagh/home.aspx
 
محمدرضا
امیدخواه نسرین
omidkhah[at]modares.a...
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/omidkhah/home.aspx
 
قاسم نجف پور
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/najafpour/home.aspx
گروه مهندسی برق
 
رویا
احمدی آهنگر
roya.ahmadi[at]ustmb....
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/r.ahmadi/home.aspx
 
یاسر بالغی
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/baleghi/home.aspx
 
محمد
رضانژاد
mohamad.rezanezhad...
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/rezanezhad/home.aspx
 
محسن
مجیدی
m_majidi[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/majidi/home.aspx
 
شه روز
نصیریان
ShahruzNasirian[at]us...
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/nasirian/home.aspx
 
دکتر عبدالرضا
شیخ الاسلامی
a_sheikh[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/sheikh/home.aspx
 
خلیل گرگانی
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/gorgani/home.aspx
 
جواد روحی
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/rouhi/home.aspx
 
تقی بارفروشی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/barforoshi/home.aspx
 
محمد رضا کرمی ملایی
-استاد مدعو-
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/karami/home.aspx
  
گروه مهندسی کامپیوتر
 
میثم
آهنگران
ahangaran[at]gmail.co...
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/ahangaran/home.aspx
 
دکتر جواد وحیدی
استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/jvahidi/home.aspx
 
آزاده السادات
استادزاده
azadeh.ostadzadeh[at]...
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/ostadzadeh/home.aspx
 
میلاد
ربیعی
rabiei.mLd[at]gmail.com
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/rabiee/home.aspx
 
باقر
رحیم پورکامی
b.rahimpour[at]ustmb....
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/rahimpour/home.aspx
 
دکتر بهروز
مینائی- استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/minayi/home.aspx
 
دکتر همایون موتمنی -
استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/homotameni/home.aspx
  
گروه مهندسی مکانیک
 
مجتبی آقاجانی دلاور
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/aghajani/home.aspx
 
علی اکبر رنجبر
- استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/ranjbar/home.aspx
 
موسی فرهادی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/farhadi/home.aspx
 
محمد هادی پاشائی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/pashayi/home.aspx
 
محسن
پورفلاح
m.pourfalah[at]gmail....
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/pourfalah/home.aspx
 
میر عماد
حسینی
Emad_hoseiny[at]yahoo...
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/emad_hoseiny/home.aspx
 
علی
طاهری آهنگر
a_taheri[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/taheri/home.aspx
 
میثم
نریمان
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/nariman/home.aspx
 
عبدالحمید گرجی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/gorji/home.aspx
 
عباس رامیار
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/ramyar/home.aspx
 
امید جهانیان
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/jahanian/home.aspx
 
داوود دمیری گنجی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/domeiri/home.aspx
گروه مهندسی عمران
 
مرتضی اسکندری قادی
- استاد مدعو
ghadi[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/eskandari/home.aspx
 
عزیزاله
اردشیر بهرستاقی
Ardeshir[at]ustmb.ac...
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/ardeshir/home.aspx
 
بهرام نوائی نیا
-استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/navayi/home.aspx
 
جواد واثقی امیری
-استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/vaseghi/home.aspx
 
مرتضی نقی پور
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/naghipour/home.aspx
 
دانشکده مدیریت و فناوری
گروه مدیریت
 
پروفسور ایرج
مهدوی
irajarash[at]rediffma...
مرتبه علمی: استاد
 
 
حیدر مستخدمین حسینی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/hhoseini/home.aspx
 
محمد بلوریان
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/bolorian/home.aspx
 
احمد جعفر صمیمی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/samimi/home.aspx
 
محمود یحیی زاده فر
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/yahya/home.aspx
 
گروه مهندسی IT
 
دکتر همایون موتمنی
استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/motameni/home.aspx
 
جواد وحیدی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/vahidi/home.aspx
 
بابک
شیرازی
babak[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/shirazi/home.aspx
گروه مهندسی صنایع
 
سید علی حدیقی
استاد مدعو-
ahadighi[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/a.hadighi/home.aspx
 
پروفسور میرمهدی سید اصفهانی
-استاد مدعو
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/esfahani/home.aspx
 
نظام الدین مهدوی امیری
-استاد مدعو
nezamm[at]sharif.ir
مرتبه علمی: استاد
 
/new/ms/mahdaviamiri/home.aspx
 
علی
تاجدین
ali_tajdin[at]ustmb.a...
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/tajdin/home.aspx
 
نیکبخش
جوادیان
nijavadian[at]ustmb.a...
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/javadian/home.aspx
 
جواد
رضاییان زیدی
j_rezaeian[at]ustmb.a...
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/rezaeian/home.aspx
 
بابک
شیرازی
babak[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/bshirazi/home.aspx
 
حسین
محمدیان بیشه
hbmohammadian[at]gmai...
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/mohamadin/home.aspx
 
پروفسور ایرج
مهدوی
irajarash[at]ustmb.ac...
مرتبه علمی: استاد
 
http://ustmb.ac.ir/new/ms/imahdavi/home.aspx
 
اسمعیل خرم
-استاد مدعو
مرتبه علمی: دانشیار
 
/new/ms/khoram/home.aspx
  
دانشکده علوم
گروه علوم پایه
 
محمد تقی
سعادتی
m_t_saadati[at]ustmb....
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/saadati/home.aspx
  
گروه معارف
 
حبیب الله
حلیمی
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/halimi/home.aspx
  
گروه زبان
 
سعیده
شمسائی
saeedeh.shamsaee[at]u...
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/shamsayi/home.aspx
 
شکوفه
عبدالهی نگار
abdollahinegar[at]yah...
مرتبه علمی: مربی
 
/new/ms/abdollahi/home.aspx
 
آرمان
تونی
toni[at]ustmb.ac.ir
مرتبه علمی: استادیار
 
/new/ms/atoni/home.aspx
رفتن به بالای صفحه