یکشنبه 26 آذر 1396 - Sunday, December 17, 2017
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار دانشگاه >> رویدادهای آینده دانشگاه

کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ رویدادهای دانشگاه

سیستم تلفن دیجیتال

دانشجویان عزیز و مراجعه کنندگان محترمسیستم تلفنی دانشگاه تغییر کرده استبدین منظور شماره های جدید در قسمت دفترچه تلفن آمده استضمنا شماره های قدیمی دانشگاه نیز هنوز قابل دسترسی می باشند [2/7/1393]
  
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
رفتن به بالای صفحه