پنجشنبه 3 فروردین 1396 - Thursday, March 23, 2017
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اخبار دانشگاه >> رویدادهای آینده دانشگاه

کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ رویدادهای دانشگاه

سیستم اتوماسیون اداری

دانشگاه در نظر دارد درراستای برآورده شدن اهداف فناوری و اطلاعات، در آینده نزدیک سیستم اتوماسیون اداری را دردانشگاه راه اندازی نماید. [18/11/1394]

سیستم تلفن دیجیتال

دانشجویان عزیز و مراجعه کنندگان محترمسیستم تلفنی دانشگاه تغییر کرده استبدین منظور شماره های جدید در قسمت دفترچه تلفن آمده استضمنا شماره های قدیمی دانشگاه نیز هنوز قابل دسترسی می باشند [2/7/1393]
کلید میانبر--> صفحه قبلی: کلید راست --- صفحه بعدی: کلید چپ
رفتن به بالای صفحه