جمعه 4 خرداد 1397 - Friday, May 25, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام و نام خانوادگی عزیزالله اردشیر بهرستاقی عزیزالله  اردشیر بهرستاقی
 ایمیل ---
 سمت معاونت فرهنگی و دانشجوئی
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محسن ابوکاظم پور محسن  ابوکاظم پور
 ایمیل m_aboukazempour@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست امور فرهنگی ، فوق برنامه و رئیس مرکز مشاوره
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن بایل- خیابان شیخ طبرسی- سرداران 12- دانشگاه علوم و فنون مازندران-
 نام و نام خانوادگی مهدی غافری مهدی غافری
 ایمیل m_ghaferi@ustmb.ac.ir
 سمت رئیس دفتر تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی زین العابدین قنبرزاده زین العابدین قنبرزاده
 ایمیل ---
 سمت سرپرست امور دانشجوئی
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی رامین پازوکی رامین  پازوکی
 ایمیل ---
 سمت کارشناس فرهنگی و فوق برنامه
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
رفتن به بالای صفحه