دوشنبه 29 آبان 1396 - Monday, November 20, 2017
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام علی علی  طاهری
 نام خانوادگی طاهری
 ایمیل a_taheri@ustmb.ac.ir
 سمت معاون دانشجوئی و امور فرهنگی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 
 نام محسن محسن  ابوکاظم پور
 نام خانوادگی ابوکاظم پور
 ایمیل m_aboukazempour@ustmb.ac.ir
 سمت سرپرست امور فرهنگی ، فوق برنامه و رئیس مرکز مشاوره
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن بایل- خیابان شیخ طبرسی- سرداران 12- دانشگاه علوم و فنون مازندران-
 
 نام مهدی مهدی غافری
 نام خانوادگی غافری
 ایمیل m_ghaferi@ustmb.ac.ir
 سمت رئیس دفتر تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 
 نام زین العابدین زین العابدین قنبرزاده
 نام خانوادگی قنبرزاده
 ایمیل
 سمت سرپرست امور دانشجوئی
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت فرهنگی و دانشجویی
 آدرس و تلفن
 
رفتن به بالای صفحه