جمعه 4 خرداد 1397 - Friday, May 25, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام و نام خانوادگی رویا احمدی رویا احمدی
 ایمیل roya_ahmadi_h@yahoo.com
 سمت معاون پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی علی طاهری علی  طاهری
 ایمیل a_taheri@ustmb.ac.ir
 سمت مدیریت دفتر امور پژوهشی و فناوری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام و نام خانوادگی سید جعفر مهدیزاده سید جعفر مهدیزاده
 ایمیل jfr_Mehdizadeh@yahoo.com
 سمت سرپرست مرکز رشد و کارآفرینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مریم شیرپور مریم شیرپور
 ایمیل ---
 سمت مسئول کتابخانه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی رفیده حدیقی رفیده حدیقی
 ایمیل rhadighi@ustmb.ac.ir
 سمت مدیر مرکز کامپیوتر و فناوری و اطلاعات
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محسن پور فلاح محسن  پور فلاح
 ایمیل ---
 سمت مدیر دفتر ارتباط با صنعت
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
رفتن به بالای صفحه