دوشنبه 29 آبان 1396 - Monday, November 20, 2017
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام رویا رویا احمدی
 نام خانوادگی احمدی
 ایمیل roya_ahmadi_h@yahoo.com
 سمت معاون پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 
 نام سید جعفر سید جعفر مهدیزاده
 نام خانوادگی مهدیزاده
 ایمیل jfr_Mehdizadeh@yahoo.com
 سمت سرپرست مرکز رشد و کارآفرینی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 
 نام مریم مریم شیرپور
 نام خانوادگی شیرپور
 ایمیل
 سمت مسئول کتابخانه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 
 نام رفیده رفیده حدیقی
 نام خانوادگی حدیقی
 ایمیل rhadighi@ustmb.ac.ir
 سمت مدیر مرکز کامپیوتر و فناوری و اطلاعات
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 
 نام رویا رویا احمدی آهنگر
 نام خانوادگی احمدی آهنگر
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر امور پژوهشی و فناوری
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 
 نام جواد جواد رضائیان
 نام خانوادگی رضائیان
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر ارتباط با صنعت
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت پژوهشی و فناوری
 آدرس و تلفن
 
رفتن به بالای صفحه