جمعه 4 خرداد 1397 - Friday, May 25, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام و نام خانوادگی مهدی غافری مهدی غافری
 ایمیل ---
 سمت معاون اداری و مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام و نام خانوادگی مهدی غافری مهدی غافری
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره حسابداری
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی حسین رمضان تبار بهنمیری حسین رمضان تبار بهنمیری
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره تدارکات و مسول امور خوابگاهها
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی حسین اسمعیل پور حسین اسمعیل پور
 ایمیل ---
 سمت کارپرداز
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی روح الله پورشعبان اوشیبی روح الله پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت کارشناس بودجه، تشکیلات و روش ها
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محمد علیزاده افروزی محمد  علیزاده افروزی
 ایمیل ---
 سمت مسئول انبار- حسابدار
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی روح الله آقابراری روح الله آقابراری
 ایمیل ---
 سمت نگهبان
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهدی غافری مهدی  غافری
 ایمیل ---
 سمت مدیر امور مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی تقی شیاری تقی  شیاری
 ایمیل ---
 سمت خدمات ترابری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
رفتن به بالای صفحه