دوشنبه 29 آبان 1396 - Monday, November 20, 2017
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام محسن  	محسن  مجیدی
 نام خانوادگی مجیدی
 ایمیل m_majidi@ustmb.ac.ir
 سمت معاون اداری و مالی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 
 نام محمدجان محمدجان ولی نتاج بهنمیری
 نام خانوادگی ولی نتاج بهنمیری
 ایمیل
 سمت رئیس اداره حسابداری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 
 نام حسین حسین رمضان تبار بهنمیری
 نام خانوادگی رمضان تبار بهنمیری
 ایمیل
 سمت رئیس اداره تدارکات و مسول امور خوابگاهها
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 
 نام حسین حسین اسمعیل پور
 نام خانوادگی اسمعیل پور
 ایمیل
 سمت کارپرداز
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 
 نام روح الله روح الله پورشعبان اوشیبی
 نام خانوادگی پورشعبان اوشیبی
 ایمیل rohollah_pourshaban@yahoo.com
 سمت کارشناس بودجه، تشکیلات و روش ها
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 
 نام محمد محمد  علیزاده افروزی
 نام خانوادگی علیزاده افروزی
 ایمیل
 سمت مسئول انبار- حسابدار
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 
 نام روح الله روح الله آقابراری
 نام خانوادگی آقابراری
 ایمیل
 سمت نگهبان
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 
 نام تقی تقی
 نام خانوادگی
 ایمیل
 سمت خدمات ترابری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت مالی و اداری
 آدرس و تلفن
 
رفتن به بالای صفحه