چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام و نام خانوادگی جواد رضائیان زیدی جواد رضائیان زیدی
 ایمیل ---
 سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی باقر رحیم پور کامی باقر رحیم پور کامی
 ایمیل ---
 سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی فاطمه محسنی فاطمه  محسنی
 ایمیل ---
 سمت رئیس اداره آموزش
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهیار یگانگی مهیار یگانگی
 ایمیل ---
 سمت مسول اداره فارغ التحصیلان- کارشناس تحصیلات تکمیلی و مسئول تربیت بدنی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی فاطمه محسنی فاطمه محسنی
 ایمیل fmk_mohseni@ustmb.ac.ir
 سمت کارشناس آزمایشگاه
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی سیده حسنا شفیعیان سیده حسنا شفیعیان
 ایمیل shafieian.h@gmail.com
 سمت کارشناس آمار و انفورماتیک و کارشناس دفتر ارزیابی و نظارت
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی فضلعلی نیکنژاد فضلعلی نیکنژاد
 ایمیل ---
 سمت کارشناس خدمات آموزشی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی آذر نقدی اطاقسرا آذر  نقدی اطاقسرا
 ایمیل ---
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محبوبه نریمان محبوبه نریمان
 ایمیل ---
 سمت مسئول سایت کامپیوتر
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی علی اکبر ایرانمهر علی اکبر ایرانمهر
 ایمیل ---
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی امید پویان مهر امید پویان مهر
 ایمیل ---
 سمت مسول آزمایشگاه کامپیوتر
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی محمود علی نژاد محمود علی نژاد
 ایمیل ---
 سمت مسئول کارگاه ها
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی سید جعفر حیدری دیو کلائی سید جعفر  حیدری دیو کلائی
 ایمیل ---
 سمت متصدی پرونده های تحصیلی
 تحصیلات
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی امید مهرداد امید مهرداد
 ایمیل info@ustmb.ac.ir
 سمت مسول اتاق اساتید
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی منا مومناتی
 ایمیل ---
 سمت کارشناس خدمات کامپیوتری آموزش
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی طاهره آقامیرزائی طاهره آقامیرزائی
 ایمیل ---
 سمت مدیر دفتر آموزشهای آزاد
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 آدرس و تلفن
رفتن به بالای صفحه