چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام و نام خانوادگی ایرج مهدوی ایرج مهدوی
 ایمیل irajarash@rediffmail.com
 سمت ریاست دانشگاه
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 نام و نام خانوادگی عباس بروجردی عباس بروجردی
 ایمیل ---
 سمت رئیس دفتر حراست و سرپرست امور اداری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی مهران محمدی مهران محمدی
 ایمیل mehran.mohammdi12@yahoo.com
 سمت رئیس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 داخلی 206 و 207
 نام و نام خانوادگی علی راس الحسینی علی  راس الحسینی
 ایمیل ---
 سمت رئیس دفترفنی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 148
 نام و نام خانوادگی سیده نوریه میرحسینی سیده نوریه  میرحسینی
 ایمیل ---
 سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 2197584
 نام و نام خانوادگی سیده فاطمه عبدالله پور مقری سیده فاطمه عبدالله پور مقری
 ایمیل ---
 سمت متصدی امور دفتری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی رامین پازوکی رامین پازوکی
 ایمیل ---
 سمت متصدی حراست فیزیکی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 نام و نام خانوادگی عبدالعلی صمیمی عبدالعلی  صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 01132466209
رفتن به بالای صفحه