دوشنبه 29 آبان 1396 - Monday, November 20, 2017
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> اشخاص >> کارمندان و کارکنان دانشگاه

کارمندان و کارکنان دانشگاه علوم و فنون مازندران
مرتب سازی بر اساس   نام و نام خانوادگی   واحد مربوطه

 نام عبدالرضا  عبدالرضا  شیخ الاسلامی
 نام خانوادگی شیخ الاسلامی
 ایمیل a_sheikh@ustmb.ac.ir
 سمت ریاست دانشگاه
 تحصیلات دکتری
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 بابل-خیابان شیخ طبرسی-سرداران 12 -دانشگاه علوم و فنون مازندران
 
 نام عباس عباس بروجردی
 نام خانوادگی بروجردی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر حراست
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 
 نام مهران مهران محمدی
 نام خانوادگی محمدی
 ایمیل mehran.mohammdi12@yahoo.com
 سمت مدیر امور اداری-رئیس دفتر حقوقی
 تحصیلات کارشناسی ارشد
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 0111-2191205-9 داخلی 206 و 207
 
 نام علی علی  راس الحسینی
 نام خانوادگی راس الحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفترفنی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 148
 
 نام سیده نوریه سیده نوریه  میرحسینی
 نام خانوادگی میرحسینی
 ایمیل
 سمت رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 2197584
 
 نام سیده فاطمه سیده فاطمه عبدالله پور مقری
 نام خانوادگی عبدالله پور مقری
 ایمیل
 سمت متصدی امور دفتری
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 
 نام رامین رامین پازوکی
 نام خانوادگی پازوکی
 ایمیل
 سمت متصدی حراست فیزیکی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن
 
 نام عبدالعلی عبدالعلی  صمیمی
 نام خانوادگی صمیمی
 ایمیل nariman_pop@yahoo.com
 سمت کارشناس روابط عمومی
 تحصیلات کارشناسی
 واحد مربوطه حوزه ریاست
 آدرس و تلفن 01132466209
 
رفتن به بالای صفحه