سه شنبه 3 اسفند 1395 - Tuesday, February 21, 2017
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> دانشکدهها >> دانشکده ها

تاریخ بروز رسانی: 8:57:44 8/11/1394 لیست دانشکده ها

Ø مهندسی کامپیوتر---- مدیر گروه : مهندس میثم آهنگرانØ مهندسی مکانیک---- مدیر گروه:دکتر محسن پور فلاحØ مهندسی عمران---- مدیر گروه: دکتر مرتضی اسکندری قادیØ مهندسی برق---- مدیرگروه: دکتر محمد رضانژاد امیردهیØ مهندسی شیمی---- مدیرگروه: دکتر محمدرضا امید خواه

گروه مدیریت - مدیر گروه پروفسور ایرج مهدویگروه مهندسی IT- مدیر گروه دکتر بابک شیرازیگروه مهندسی صنایع-مدیر گروه دکتر علی تاجدین

گروه زبان- مدیر گروه شکوفه عبداللهی نگارگروه علوم پایه- مدیر گروه مهندس تقی سعادتیگروه معارف- مدیر گروه دکتر حلیمیرفتن به بالای صفحه