یکشنبه 26 آذر 1396 - Sunday, December 17, 2017
خبر خوان دانشگاه علوم و فنون مازندران
Skip Navigation Linksخانه >> دانشکدهها >> دانشکده ها

تاریخ بروز رسانی: 12:48:7 8/12/1395 لیست دانشکده ها

Ø مهندسی کامپیوتر---- مدیر گروه : مهندس میثم آهنگرانØ مهندسی مکانیک---- مدیر گروه:دکتر محسن پور فلاحØ مهندسی عمران---- مدیر گروه: دکتر مرتضی اسکندری قادیØ مهندسی برق---- مدیرگروه: دکتر محمد رضانژاد امیردهیØ مهندسی شیمی---- مدیرگروه: دکتر محمدرضا امید خواه

گروه مدیریت - مدیر گروه پروفسور ایرج مهدویگروه مهندسی IT- مدیر گروه دکتر بابک شیرازیگروه مهندسی صنایع-مدیر گروه دکتر علی تاجدین

گروه زبان- مدیر گروه دکتر سعیده شمسائیگروه علوم پایه- مدیر گروه مهندس تقی سعادتیگروه معارف- مدیر گروه دکتر حلیمیرفتن به بالای صفحه