یکشنبه 26 آذر 1396 - Sunday, December 17, 2017

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد

در اجرای سیاست های حمایت و هدایت استعداد درخشان مصوب جلسه 419 مورخ 22/2/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دردوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ 11/4/93 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه به شماره 96474/21 مورخ 24/5/1394 و دستورالعمل اجرایی به شماره 19838/س مورخ 28/3/96، دانشگاه علوم و فنون مازندران بر اساس شیوه نامه اجرایی حاضر اقدام به پذیرش دانشجوی استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 در رشته های مندرج در جدول زیر نموده است .

کلیه دانشجویان استعدادهای درخشان متقاضی برای دوره کارشناسی ارشد باید واجد شرایط مفاد شیوه نامه اجرایی دانشگاه باشند.

جدول رشته های مورد پذیرش

ردیف

رشته تحصیلی

ردیف

رشته تحصیلی

1

مهندسي برق - مدارهاي مجتمع الكترونيك

10

مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها

2

مهندسي برق- الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي

11

مهندسي صنايع - مديريت نواوري وفناوري

3

مهندسی برق - سیستم های قدرت  

12

مهندسي صنايع - سيستم هاي مالي

4

مهندسي شيمي - فرايندهاي جداسازي

13

مهندسي صنايع - لجستيك وزنجيره تامين

5

مهندسی عمران - سازه

14

مهندسي صنايع - مديريت پروژه

6

مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

15

مهندسي صنايع - مدل سازي سيستم هاي كلان

7

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید 

16

مهندسي صنايع - مديريت مهندسی 

8

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 

17

مهندسي صنايع - آينده پژوهي

9

مهندسی فناوری اطلاعات

18

مديريت كسب وكار


مراحل اجرایی پذیرش دوره :

1-   نحوه ثبت نام :

1-1-هزینه ثبت نام مبلغ 000/500 « پانصد هزار ریال » است که باید به حساب شماره  0106030281000  به نام دانشگاه علوم و فنون مازندران نزد بانک ملی شعبه مرکزی بابل ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی در سراسر کشور) واریز شود .

1-2-متقاضیان باید مدراک لازم را حداکثر تا تاریخ 19/5/96 از طریق 1- پست پیشتاز به نشانی « مازندران بابل خیابان شیخ طبرسی سرداران 12- دانشگاه علوم و فنون مازندران امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه » ارسال نمایند و رسید پستی را نزد خود نگاه دارند. 2- قرار دادن مدارک در پاکت پستی مهر و موم شده و تحویل آن به خدمات آموزشی دانشگاه.

لطفاً بر روی پاکت حتماً عنوان " مربوط به پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان کارشناسی ارشد " و نام رشته گرایش ذکر شود .

1-3- در صورت عدم احراز شرایط یا نقص مدارک ، وجه واریزی و مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد .


2- مدارک مورد نیاز :

2-1- تکمیل فرم درخواست پذیرش ( فرم 1)

2-2- تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه

2-3-دوقطعه عکس 4*3 همانند و جدید با ذکر مشخصات در پشت آنها

2-4-تصویر گواهی کارشناسی با ذکر میانگین معدل کل و یا گواهی اتمام تحصیل تا 31/6/96 از دانشگاه محل تحصیل

2-5-تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای متقاضیان مرد .

    تبصره : متقاضیان در حال انجام وظیفه با ارائه گواهی از مکان محل خدمت مبنی براین که خدمت وظیفه را تا پایان شهریور ماه 1396 به پایان خواهند رساند ، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند .

2-6-اصل و تصویر رسید بانکی مطابق بند 1-1

3- ارسال مدارک :

متقاضیان باید مدارک لازم راحداکثر تا تاریخ 19/5/1396 به امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم و فنون مازندران و به روش­های ذکر شده ارسال نمایند و به مدارک ناقص یا ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

                                                                         مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
فایل پیوستی : دانلود فایل پیوستی


تاریخ ارسال : 7:56:36 19/4/1396


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه