جمعه 4 خرداد 1397 - Friday, May 25, 2018

ثبت نام خوابگاه دانشجوئی


به اطلّاع آندسته از دانشجویان متقاضی استفاده از خوابگاه خواهران دانشگاه علوم و فنون مازندران در سال تحصیلی      95-  94 میرساند .جهت قطعی نمودن ثبت نام خوابگاه قسمتی از شهریه خوابگاه را به شرح ذیل به شماره حساب اعلان شده واریز و نهایتاً تا تاریخ 15/06/1394 رسید واریزی را با قید نام خود و خوابگاه مربوطه به نمابر دانشگاه ارسال نمایند.

 

*خوابگاه یاس :

_ مبلغ واریزی (علی الحساب) 000/600/6 ریال مابقی طیّ دو فقره چک به تاریخ های 30/09/1394 و 30/02/1395

 

*خوابگاه کوثر :

_ مبلغ واریزی (علی الحساب) 000/800/5 ریال مابقی طیّ دو فقره چک به تاریخ های 30/09/1394 و 30/02/1395

_ بانک مرکزی بابل کد 9401 شماره حساب 0106030281000 بنام دانشگاه علوم و فنون مازندران

- نمابر :  32191225 – 011

- داخلی اداره حسابداری 6122

- داخلی تأییده نمابر 6122

- داخلی اداره امور خوابگاه ها 6123-  6130 

 

*توضیحات :

 

1-دانشجویانی که سال گذشته ساکن خوابگاه می بودند می بایست خوابگاه قبلی خود را انتخاب نمایند.

 

2-اولویت ثبت نام و پذیرش با دانشجویانی است که وجه مذکور را زودتر پرداخت نموده و قبلاً از همان خوابگاه استفاده کرده اند.

 

3-واریز وجه به منزله ثبت نام قطعی نبوده و دانشجویان می بایست بلافاصله از آغاز سال تحصیلی با مراجعه به اداره امور خوابگاه ها نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

  


تاریخ ارسال : 11:33:26 9/6/1394


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه