چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018

اطلاعیه پرداخت شهریه متغیر نیمسال اول 94-93

بسمه تعالی
دانشجویان محترم بعدازپرداخت شهریه متغیر همراه با3برگ پرینت انتخاب واحدامضاشده جهت تایید به اداره حسابداری مراجعه نمایند.

نحوه پرداخت شهریه:

1-پرداخت شهریه متغیر فقط به صورت الکترونیکی ازطریق کارت شتاب
 می باشد.

توجه:
پرداخت شهریه متغیر فقط ازدرگاه الکترونیکی بانک سامان مورد تایید اداره حسابداری می باشد.

مهلت پرداخت شهریه وتاییدآن ازتاریخ93/07/12تاتاریخ93/07/30می باشد.

تاریخ ارسال : 10:9:21 10/7/1393


و سایر اخبار...
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه