چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018

سمينار Social Media Marketing and Business Management در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم و فنون مازندران

 سمينار Social Media Marketing and Business Management در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم و فنون مازندران
برگزارى سمينار Social Media Marketing and Business Management در معاونت پژوهشي دانشگاه علوم و فنون مازندران،
اين سمينار يك روزه با محوريت "بازاريابى و كسب و كار" روز جمعه ١٣ مرداد ١٣٩٦ از ساعت ٩ لغايت ١٧ در دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شد.
ارائه و سخنرانى اين سمينار ٨ ساعته توسط سركار خانم دكتر مينو طالبى آشورى عضو هيئت علمى دانشگاه "purdue" آمريكا و از دانشجويان سابق مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران صورت پذيرفت. به گزارش آقاي دكتر فضل الله تبار دبير اين سمينار،جلسه پيرامون نحوه بازاريابى در فضاى مجازى و همچنين  بازاريابى به وسيله شبكه هاى اجتماعى و در حضور دانشجويان تحصيلات تكميلى دانشگاه هاى علوم و فنون مازندران و صنعتى نوشيروانى بابل، و همچنين تعدادى از مديران و صاحبان كسب و كار صورت پذيرفت. در انتها اين رويداد با ارائه گواهى حضور در سمينار به شركت كنندگان از سوى معاونت پژوهشى و فناورى دانشگاه، خانم دكتر رويااحمدي آهنگر  به پايان رسيد

تاریخ ارسال : 12:11:58 14/5/1396


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه