شنبه 30 تیر 1397 - Saturday, July 21, 2018

دفاعیه دانشجوی مهندسی شیمی

وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

کارشناسي ارشدمهندسي شيمي

ساخت  نانو کامپوزيت هيدروژل هاي اکريلاتي و بررسي خواص آنتي باکتريال در رهايش کنترل شده

استاد راهنما :

 دکتر ابو الفضل براتي

داوران :

 دکتر اميد خواه و دکتر عابدينی

دانشجو :

سعيد صفري

ساعت و تاريخ  دفاع :

 9 الی11  مورخ 10/10/94

تاریخ ارسال : 9:49:14 6/10/1394


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه