چهارشنبه 2 خرداد 1397 - Wednesday, May 23, 2018

صفحه شخصی دانشجویان دکتری

قابل توجه دانشجویان دکتری


 ضروریست دانشجویان ورودی جدید دکتری مشخصات خودبه شرح ذیل را تکمیل، به همراه یک عکس پرسنلی دیجیتال و اسکن کارت دانشجوئی را به آدرس  info@ustmb.ac.irارسال نمایند.

 نام و نام خانوادگی:

رشته تحصیلی:

شماره دانشجوئی:

سال ورود:

استاد راهنما:

وب سایت شخصی:

ایمیل:تاریخ ارسال : 9:33:22 2/7/1393


Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه