یکشنبه 26 آذر 1396 - Sunday, December 17, 2017

تاریخ بروز رسانی: 8:51:23 20/1/1396 معاون پژوهشی و فناوری

دکتر رویا احمدیتحصیلات:

کارشناسی:  

کارشناسی ارشد

دکتری


شماره تماس:   32466108-011

شماره فاکس:  32190118-011

آدرس پست الکترونیکی: 

 

  

 

 رفتن به بالای صفحه