پنجشنبه 3 فروردین 1396 - Thursday, March 23, 2017

تاریخ بروز رسانی: 9:58:52 11/11/1394 معاون پژوهشی و فناوری

پروفسور ایرج مهدوی

تحصیلات:

کارشناسی:  مهندسی صنایع-گرایش تولید صنعتی-دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشدمهندسی صنایع-گرایش صنایع-دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتری: مهندسی تولید-دانشگاهG.B.Pant هند

فوق دکترای  مدیریت و تجارت دیجیتال-دانشگاه Hanyang کره جنوبی

شماره تماس:   32466108-011

شماره فاکس:  32190118-011

آدرس پست الکترونیکی:  irajarash@ustmb.ac.ir,  irajarash@rediffmail.com

 

  

 

 رفتن به بالای صفحه