دوشنبه 2 مهر 1397 - Monday, September 24, 2018

فرم های مورد نیاز

1 - آیین نامه تخصیص پژوهانه به اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

فایل آیین نامه فایل آیین نامه  بیشتر...

تاریخ ارسال: 11:5:26 29/5/1396 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
2 - آیین نامه تشویقی فعالیت های پژوهشی

فایل آیین نامه فایل آیین نامه  بیشتر...

تاریخ ارسال: 11:4:23 29/5/1396 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
3 - آرم دانشگاه

آرم دانشگاه آرم دانشگاه
بیشتر...

تاریخ ارسال: 13:5:11 29/2/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
4 - فرم تدوین پایان نامه و تز دکتری

ضرورری است دانشجویان برای نوشتن پایان نامه و تز از این فرمت استفاد ... ضرورری است دانشجویان برای نوشتن پایان نامه و تز از این فرمت استفاده نمایند. بیشتر...

تاریخ ارسال: 12:57:19 29/2/1392 دانلود فایل فرم دانلود فایل فرم
 
  
رفتن به بالای صفحه